Badania czynnościowe

BADANIA CZYNNOŚCIOWE

1 24 godzinna rejestracja ciśnienia (Holter ciśnieniowy)

70

2 24 godzinna rejestracja EKG (Holter)

70

3 Echokardiografia serca

100

5 EKG spoczynkowe

20

6 EKG spoczynkowe z opisem

40

7 Próba wysiłkowa

100

 

BADANIA CZYNNOŚCIOWE

1 EEG

70

2 Badanie QEEG 150
3 Trening neurobiofeedback 1 sesja (1 godzina) 80
4 spirometria bez opisu

20

5 spirometria z opisem

35

Badanie przewodnictwa nerwowego

1 1 nerw

65

2 badanie odcinkowe nerwu (inching)

75

3 techniki porównawcze

35

zespół cieśni nadgarstka

1 standard (2 nerwy)

125

2 obustronny

235

uszkodzenie nerwu łokciowego

1 standard, inching, pr por, CMAP i SNAP n. posrodk.

155

polineuropatia
1 4 nerwy

215

2 + za każdy następny nerw

65

splot barkowy

255

Badanie mięśni

1 1 mięsień

105

2 3 mięśnie

285

3 + za każdy następny mięsień

65

4 próba tężyczkowa

115

Badanie w kierunku SLA

1 min 4 nerwy + 4 mięśnie

515

Próba miasteniczna

95

Blink reflex

105