Psychiatria (cennik)

PSYCHIATRIA

1 konsultacja psychiatryczna

100

2 konsultacja psychiatryczna dziecięca

100

3 porada diagnostyczna (psychoterapeuta)

80

4 sesja psychoterapii indywidualnej

90